Προσφορά Εργασίας

Αν είστε πτυχιούχοι Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με ισχύουσα Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από Λιμενική Αρχή και ενδιαφέρεστε για εποχιακή εργασία επικοινωνήστε μαζί μας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με βάση τα προσόντα σας.