Προσφορά Εργασίας

Αν είστε πτυχιούχοι Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με ισχύουσα Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από Λιμενική Αρχή και ενδιαφέρεστε για εποχιακή εργασία επικοινωνήστε μαζί μας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με βάση τα προσόντα σας.

Copyright © Patras Lifeguards by the internet boy