Την Τετάρτη 11/11 ώρα 21:00 βράδυ μπαίνουμε στο zoom για 10 λεπτά για να κάνουμε δοκιμή […]